• Zasiłek chorobowy stanowi tymczasowy dochód w przypadku choroby.
 • Aby uzyskać zasiłek chorobowy, musisz zgłosić swoją chorobę.
 • Zgłoszenia choroby należy dokonać najpóźniej drugiego dnia choroby.
 • To, komu należy zgłosić chorobę, zależy od danej sytuacji osobistej.
 • Po zgłoszeniu choroby należy na prośbę UWV wypełnić kwestionariusz online.
 • UWV decyduje, czy zasiłek chorobowy zostanie przyznany. Sprawdzamy w tym celu zgłoszenie choroby i daną sytuację osobistą.
 • Wysokość zasiłku chorobowego zależy od danej sytuacji osobistej i dochodów przed zgłoszeniem choroby.
 • Zasiłek chorobowy trwa maksymalnie 2 lata.
 • W czasie otrzymywania zasiłku chorobowego masz pewne prawa, ale też i obowiązki.

W jakich przypadkach przysługuje możliwie zasiłek chorobowy?

Jeśli jesteś zatrudniony przez pracodawcę i zachorujesz, to pracodawca zwykle zobowiązany jest nadal wypłacać wynagrodzenie. Prawo do zasiłku chorobowego może przysługiwać w następujących sytuacjach:

 • Jesteś pracownikiem tymczasowym albo na wezwanie, a umowa o pracę wygasa automatycznie po zgłoszeniu choroby.
 • Jesteś samozatrudniony i dobrowolnie ubezpieczonym na podstawie Ustawy Chorobowej wypadek choroby.
 • Jesteś pracownikiem zatrudnionym przez pracodawcę i zachoruje w trakcie ciąży lub porodu.
 • Jesteś pracownikiem zatrudnionym przez pracodawcę i zachoruje na skutek dawstwa narządów i tkanek.
 • Jesteś pracownikiem zatrudnionym przez pracodawcę objętym polisą no-risk, na przykład z powodu niepełnosprawności lub wcześniejszej długotrwałej choroby.
 • Twoja umowa o pracę wygasa podczas choroby.
 • Choroba zgłoszona zostaje w ciągu 4 tygodni po wygaśnięciu umowy o pracę.
 • Pobiera zasiłek dla osób bezrobotnych (“WW-uitkering”), a okres trwania choroby przekracza 13 tygodni.
 • Twój zasiłek dla bezrobotnych wygasa w trakcie trwania okresu choroby.
 • Twoja choroba zgłoszona zostaje w ciągu 4 tygodni po wygaśnięciu prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych albo zasiłku chorobowego.