Uw belangrijkste rechten en plichten

  • U doet uw best om zo snel mogelijk werk te vinden door actief te solliciteren en passend werk te accepteren. 
  • U geeft elke 4 weken minimaal 4 sollicitaties door via uw Werkmap op werk.nl. 
  • U vult elke maand de Inkomstenopgave in. 
  • U geeft de juiste informatie over uzelf en uw situatie. Wijzigingen meldt u binnen een week. 
  • U voert taken in de Werkmap uit. 
  • U bent bereikbaar bij een telefonische afspraak.
  • U komt naar afspraken bij UWV. 
  • U mag iemand meenemen naar een afspraak bij UWV. 
  • U heeft recht op maximaal 20 vakantiedagen per kalenderjaar. Op deze dagen betalen wij uw uitkering door en heeft u geen sollicitatieplicht.

Let op: Als u zich niet aan uw plichten houdt, krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete.

Over de Inkomstenopgave

Na afloop van iedere maand ziet u op Mijn UWV het formulier Inkomstenopgave klaarstaan. Hiermee geeft u aan ons door of u inkomsten heeft gehad. Ook als u geen inkomsten had, geeft u dit door. Wij betalen uw uitkering binnen 10 dagen nadat wij uw Inkomstenopgave hebben ontvangen.

Op zoek naar werk

Op werk.nl kunt u vacatures zoeken en uw cv plaatsen. Ook vindt u er tips en online trainingen die u kunnen helpen bij het vinden van werk.

Het loont om vanuit een WW-uitkering weer aan het werk te gaan. Verdient u met uw nieuwe baan 87,5% van uw WW-maandloon of minder? Dan worden uw inkomsten aangevuld met een gedeeltelijke WW-uitkering. Zo gaat u er meestal financieel op vooruit. Met onze rekenhulp kunt u uitrekenen hoe hoog uw WW-uitkering dan is.

U mag met uw WW-uitkering ook werk zoeken in een ander land van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. Meer informatie hierover vindt u bij Internationaal.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de WW vindt u bij Werkloos (WW-uitkering) op uwv.nl. Als u vragen heeft, kunt u ook bellen naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer bij de hand. Dan kunnen wij u sneller helpen.