Wat u moet weten over een WIA-uitkering

 • Een WIA-uitkering is een inkomen bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.
 • U vraagt een WIA-uitkering aan als u bijna 2 jaar ziek bent.
 • U doet uw aanvraag online via uwv.nl. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.
 • UWV beslist of u een WIA-uitkering krijgt, nadat u een gesprek heeft gehad met een verzekeringsarts en mogelijk ook een arbeidsdeskundige.
 • Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen: WGA en IVA
  • U krijgt WGA als u (in de toekomst) nog kunt werken en maximaal 65% van uw oude loon kunt verdienen.
  • U krijgt IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en de kans klein is dat uw gezondheid verbetert.
 • Hoe hoog uw WIA-uitkering is, hangt af van wat u verdiende in het jaar voordat u ziek werd. Wat ook meetelt, is of en hoeveel u nog werkt of kunt werken.
 • Tijdens uw WIA-uitkering heeft u een aantal rechten en plichten.

Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan?

Als u 2 jaar ziek bent, stopt uw Ziektewet-uitkering. Als u een werkgever heeft, stopt de verplichte loondoorbetaling bij ziekte. U kunt dan misschien een WIA-uitkering krijgen. Het is belangrijk dat u de WIA-uitkering op tijd aanvraagt, zodat u niet zonder inkomen komt te zitten. Na 88 weken ziekte krijgt u hierover een brief van UWV. U moet uw WIA-aanvraag uiterlijk in de 93e ziekteweek indienen.