Uw belangrijkste rechten en plichten met een WGA- of IVA-uitkering

 • U geeft de juiste informatie over uzelf en uw situatie. Wijzigingen meldt u binnen een week. Meer informatie over hoe u een wijziging doorgeeft, vindt u op de pagina Wijzigingen doorgeven (WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong).
 • U komt naar afspraken bij UWV.
 • U werkt mee aan onderzoeken door een arts of arbeidsdeskundige.
 • U mag iemand meenemen naar een afspraak bij UWV.
 • U mag soms uw uitkering houden als u langdurig buiten Nederland verblijft. Dit mag alleen onder bepaalde voorwaarden en met toestemming van UWV. Meer informatie hierover vindt u bij Internationaal op uwv.nl.

Aanvullende rechten en plichten met een WGA-uitkering

 • U werkt aan de verbetering van uw gezondheid.
 • U werkt mee aan uw re-integratie.
 • Zodra u weer (gedeeltelijk) kunt werken, gaat u op zoek naar passend werk.
 • U mag vragen om (meer) ondersteuning bij uw re-integratie.
 • U mag vragen om een nieuwe beoordeling als u denkt dat uw gezondheid beter of slechter is geworden.
 • U mag op vakantie gaan als dit uw herstel en re-integratie niet in de weg staat. Als u naar het buitenland op vakantie gaat, geeft u dit uiterlijk 2 weken voor vertrek aan ons door.

Let op: Als u zich niet aan uw plichten houdt, krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de WIA vindt u bij Ik ben ziek op uwv.nl. Als u vragen heeft, kunt u ook bellen naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer bij Service & contact.