Tijdens uw WIA-uitkering

Uw belangrijkste rechten en plichten met een WGA- of IVA-uitkering

  • U geeft de juiste informatie over uzelf en uw situatie. Wijzigingen meldt u binnen een week met het formulier 'Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft'.
  • U komt naar afspraken bij UWV.
  • U werkt mee aan onderzoeken door een arts of arbeidsdeskundige.
  • U mag iemand meenemen naar een afspraak bij UWV.
  • U mag soms uw uitkering houden als u langdurig buiten Nederland verblijft. Dit mag alleen onder bepaalde voorwaarden en met toestemming van UWV. Meer informatie hierover vindt u bij Internationaal op uwv.nl.

Aanvullende rechten en plichten met een WGA-uitkering

  • U werkt aan de verbetering van uw gezondheid.
  • U werkt mee aan uw re-integratie.
  • Zodra u weer (gedeeltelijk) kunt werken, gaat u op zoek naar passend werk.
  • U mag vragen om (meer) ondersteuning bij uw re-integratie.
  • U mag op vakantie gaan als dit uw herstel en re-integratie niet in de weg staat. Als u naar het buitenland op vakantie gaat, geeft u dit uiterlijk 2 weken voor vertrek aan ons door.

Let op: Als u zich niet aan uw plichten houdt, krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete.

Als uw gezondheid verandert

Als uw gezondheid verbetert of verslechtert, kan dat invloed hebben op uw mogelijkheden om te werken. U bent daarom verplicht om dit altijd binnen een week aan ons door te geven. U doet dit met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WIA-uitkering heeft’. U krijgt dan misschien een herbeoordeling. Hierbij kijkt een arts opnieuw naar uw mogelijkheden om te werken.

Ondersteuning bij uw re-integratie

Als u een WGA-uitkering krijgt, ondersteunt UWV of uw werkgever u bij uw re-integratie. Met de juiste hulp kunnen veel mensen na een tijdje steeds meer verdienen. Zo wordt u steeds minder afhankelijk van uw uitkering. U maakt hierover afspraken met een arbeidsdeskundige of adviseur.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de WIA vindt u bij Ik ben ziek op uwv.nl. Als u vragen heeft, kunt u ook bellen naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer bij Service & contact.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw medische gegevens worden niet zonder uw toestemming aan anderen doorgegeven.