Кого да уведомите при болест?

Искате ли да научите бързо кого трябва да уведомите при болест? В подборната таблица за уведомление при болест (Keuzeschema Ziekmelden) кликнете на ситуацията, която се отнася до Вас. Тогава веднага ще видите, какво е необходимо да предприемете.

 • Работил/-а ли сте преди да се разболеете?

  ДаНе
 • Аз съм болен/болна и:

  Работя за работодателТрудовото ми правоотношение приключваАз работя с договор за временна заетостРаботя на повикване или по заместванеАз съм самостоятелно зает и доброволно осигурен
 • Работя за работодател

  Възможно най-бързо уведомявате Вашия работодател за заболяването си. Работодателят изплаща Вашето трудово възнаграждение по време на отпуска по болест.

 • Трудовото ми правоотношение приключва

  Още преди това Вие вече сте уведомил/-а Вашия работодател за заболяването си. В последния ден на трудовото Ви правоотношение работодателят уведомява UWV за Вашето заболяване. От момента на приключване на трудовото Ви правоотношение Вие получавате парично обезщетение по болест.

 • Аз работя с договор за временна заетост

  За заболяването си уведомявате агенцията за временна заетост най-късно на втория ден от възникването на Вашето заболяване. Има два варианта:

  1. Договорът Ви съдържа клауза за командироване и в такъв случай трудовото Ви правоотношение се прекратява. Агенцията за временна заетост уведомява UWV за Вашето заболяване. UWV извършва проверка дали имате право да получите парично обезщетение по болест.
  2. Договорът Ви не съдържа клауза за командироване и в такъв случай агенцията за временна заетост продължава да изплаща Вашето възнаграждение по време на отпуска Ви по болест.

 • Работя на повикване или по заместване

  Уведомявате Вашия работодател за заболяването си най-късно на втория ден от възникването на Вашето заболяване. Ако се разболеете по време, когато имате уговорен период за работа на повикване, работодателят изплаща Вашето възнаграждение до приключването на периода. В последния ден, съгласно договора Ви за работа на повикване, работодателят уведомява UWV за Вашето заболяване. UWV извършва проверка дали имате право да получите парично обезщетение по болест.

 • Аз съм самостоятелно зает и доброволно осигурен

  Уведомявате UWV за заболяването си най-късно на втория ден от възникването на Вашето заболяване. Това трябва да направите чрез UWV Telefoon Werknemers (телефон за работници). Телефонният номер ще намерите на Service en contact (Услуги и връзка).

 • Аз съм болен/болна и:

  Договорът ми приключи преди по-малко от 4 седмициПолучавам парично обезщетение за безработица (WW-uitkering)Паричното ми обезщетение за безработица или за болест приключи преди по-малко от 4 седмици
 • Договорът ми приключи преди по-малко от 4 седмици

  Уведомявате UWV за заболяването си най-късно на втория ден от възникването на Вашето заболяване. Това трябва да направите чрез UWV Telefoon Werknemers (телефон за работници). Телефонният номер ще намерите на Service en contact (Услуги и връзка).

 • Получавам парично обезщетение за безработица (WW-uitkering)

  Уведомявате UWV за заболяването си най-късно на втория ден от възникването на Вашето заболяване. Това трябва да направите чрез "Mijn UWV" (моето UWV). След 13 седмици в отпуск по болест или в случай, че обезщетението Ви за безработица приключи по-рано, имате право на парично обезщетение за болест.

 • Паричното ми обезщетение за безработица или за болест приключи преди по-малко от 4 седмици

  Уведомявате UWV за заболяването си най-късно на втория ден от възникването на Вашето заболяване. Ако сте получавал/-а обезщетение за безработица, трябва да съобщите за това чрез "Mijn UWV" (моето UWV). Ако сте получавал/-а обезщетение за болест, трябва да направите това чрез UWV Telefoon Werknemers (телефон за работници). Телефонният номер ще намерите на Service en contact (Услуги и връзка).

Service & contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Service & contact

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten