Кого трябва да уведомите за заболяването си?

Искате ли да научите бързо кого трябва да уведомите при болест? В подборната таблица за уведомление при болест се вижда в коя ситуация как да постъпите.