• Обезщетението по болест е временен доход при болест.
 • За да получите обезщетение по болест, трябва да съобщите за заболяването си.
 • За заболяването си трябва да съобщите най-късно на втория ден от възникването на заболяването.
 • От ситуацията във Вашия случай зависи кого трябва уведомите за заболяването си.
 • След като съобщите за заболяването си, по молба на UWV (Институт за социално осигуряване на трудещите се) трябва да попълните дигитален въпросник.
 • UWV ще вземе решение дали ще получите обезщетение по болест. Преди това ние ще направим проверка на съобщението Ви за болест, а също така и на ситуацията във Вашия случай.
 • Какъв ще бъде размерът на обезщетението Ви по болест зависи от ситуацията във Вашия случай и от Вашите доходи преди да съобщите за заболяването си.
 • Максималният срок на обезщетението по болест може да бъде 2 години.
 • При обезщетение по болест Вие имате някои права и задължения.

Кога е възможно да получите обезщетение по болест?

Ако имате работодател и се разболеете, в повечето случаи работодателят Ви трябва да продължи да Ви изплаща възнаграждението. Обезщетение за болест е възможно да получите в следните случаи:

 • Вие работите с договор за временна заетост или работите на повикване и трудовият Ви договор се прекратява автоматично след като съобщите за заболяването си.
 • Вие сте самостоятелно заето лице и доброволно се осигурявате по Закона за здравното осигуряване (Ziektewet).
 • Вие имате работодател и се разболявате по време на бременност или раждане.
 • Вие имате работодател и сте в болничен поради донорство на органи.
 • Вие имате работодател и попадате в обхвата на безрисковата полица, тъй като например имате някакво увреждане или дълготрайно заболяване в миналото.
 • Трудовият Ви договор изтича по време на отпуска Ви по болест.
 • Вие се разболявате в рамките на 4 седмици от изтичането на Вашия договор.
 • Вие получавате обезщетение за безработица ("WW-uitkering") и заболяването Ви трае повече от 13 седмици.
 • Обезщетението Ви за безработица изтича по време на Вашия отпуск по болест.
 • Вие се разболявате в рамките на 4 седмици от изтичането на Вашето обезщетение за безработица или по болест.