Vermoeden van niet-integer handelen

UWV streeft naar de hoogste mate van integriteit. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat medewerkers van UWV correct omgaan met alle hun toevertrouwde informatie en geen misbruik maken van hun positie. In de UWV gedragscode (pdf, 434 kB) zijn de afspraken en regels voor integer gedrag bij UWV opgenomen.

Om mogelijk te maken dat mensen van binnen én buiten UWV mogelijke misstanden melden, kent UWV een eigen meldregeling (pdf, 107 kB). Deze regeling is ook bedoeld om de melder te beschermen.

Wat is niet-integer handelen?

Bij niet-integer handelen gaat het om ernstige zaken zoals misbruik van vertrouwelijke informatie, ongewenst gedrag, ongewenste omgangsvormen of misbruik van bedrijfsmiddelen. Klachten over de uitvoering van wet- en regelgeving door UWV vallen hier niet onder.

Grondig onderzoek

UWV heeft een Bureau Integriteit. Dit bureau onderzoekt alle signalen die ons van binnen én buiten de organisatie bereiken over medewerkers die mogelijk niet-integer handelen. Na een grondig onderzoek van alle feiten en omstandigheden, adviseert het bureau het verantwoordelijke management over eventueel te nemen maatregelen. Die maatregelen kunnen variëren van een officiële waarschuwing tot aangifte bij de politie of ontslag op staande voet.

Melden van vermoeden niet-integer handelen

Heeft u het vermoeden dat een medewerker van UWV zich schuldig heeft gemaakt aan niet-integer handelen? Dan kunt u ons dit melden.

U kunt daarvoor op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur bellen met telefoonnummer 088 - 898 25 25 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder). Een medewerker van Bureau Integriteit zal daarna binnen 24 uur contact met u opnemen (buiten het weekend).

U kunt uw vermoeden ook schriftelijk melden via:

Klachtenbureau UWV
t.a.v. Bureau Integriteit
Postbus 58071
1040 HB Amsterdam 

Nadat wij uw schriftelijke melding hebben ontvangen, neemt een medewerker van Bureau Integriteit binnen 24 uur (buiten het weekend) contact met u op.

Heeft u een klacht over een medewerker van Bureau Integriteit?

In de klachtenregeling van Bureau Integriteit kunt u lezen hoe u uw klacht kunt indienen en wat u van ons kunt verwachten.


Service & contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Service & contact

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten