Hoe wordt mijn bezwaar behandeld?

Als wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen, krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Wij bekijken de eerder genomen beslissing dan opnieuw. Dit doet een andere medewerker van UWV dan de medewerker die de beslissing heeft genomen.

Is het bezwaarschrift compleet?

De medewerker van UWV verzamelt alle gegevens die nodig zijn voor de bezwaarprocedure en bekijkt uw dossier. Hij kijkt dan naar de reden van uw bezwaar. En hij kijkt of de beslissing is genomen op basis van de juiste informatie. Soms hebben wij nog aanvullende informatie van u nodig. De medewerker gaat ook na of de procedures goed zijn gevolgd. Hierna volgen verschillende stappen.

Bezwaar tegen een medische beslissing

Als u bezwaar maakt tegen een medische beslissing, dan kan een nieuw onderzoek door een UWV-arts of een arbeidsdeskundige nodig zijn. U krijgt in dat geval een uitnodiging voor het onderzoek.