Als u het niet eens bent met de beslissing over uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. U vraagt dan aan de rechter om een oordeel te geven over de beslissing van UWV. Hierover leest u meer op Beroep aantekenen. Let op: in beroep gaan is niet gratis.