Adressen UWV-kantoren

Heeft u een afspraak met een arts of arbeidsdeskundige op een UWV-kantoor? Dan staat het adres waar u moet zijn in uw uitnodigingsbrief.

Wilt u een bezwaarschrift indienen per post? Dan kunt u het juiste adres in het overzicht opzoeken.