Heeft u binnen 3 maanden nadat u uit Nederland vertrok werk gevonden? Dan stopt uw WW-uitkering als u in een kalendermaand meer verdient dan 87,5% van uw WW-maandloon. Verdient u 87,5% van uw WW-maandloon of minder? Dan krijgt u een aanvullende WW-uitkering tot de 3 maanden voorbij zijn. Zo gaat u er meestal financieel op vooruit. Met onze rekenhulp kunt u uitrekenen hoe hoog uw WW-uitkering dan is.

Let op: Met een aanvullende WW-uitkering bent u misschien niet meer in Nederland verzekerd voor werknemersverzekeringen, maar in uw werkland. Dit komt omdat u dan inkomsten heeft uit meer landen.