Met een WW-uitkering naar het buitenland

Bent u werkloos en heeft u een WW-uitkering? Als u naar het buitenland wilt gaan, dan kunt u uw uitkering meestal niet meenemen. Er zijn enkele uitzonderingen.

Ik ga op vakantie naar het buitenland

Als u naar het buitenland gaat voor een vakantie, dan krijgt u tijdens uw vakantie gewoon WW. U kunt per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) maximaal 20 vakantiedagen opnemen. Als u binnen 1 jaar de AOW-leeftijd bereikt, dan heeft u recht op maximaal 65 vakantiedagen. Weekenden en feestdagen tellen wij niet mee als vakantiedagen. Bent u een deel van een jaar werkloos? Dan krijgt u alleen over dat deel van het jaar vakantiedagen. Meer hierover leest u bij Ik ga met vakantie.