Mijn andere plichten met Wajong

Werk aan uw gezondheid

U bent verplicht om u medisch te laten behandelen of de aanwijzingen van een arts op te volgen. Dit kan ook een arts of specialist zijn van buiten UWV. U mag uw genezing niet belemmeren.

Voorkomen dat u (nog meer) arbeidsongeschikt raakt

Een Wajong-uitkering is bedoeld als een aanvulling op het loon dat u verdient. U bent verplicht om te zorgen dat u weer eigen inkomsten heeft. Daarom moet u werken aan uw herstel en voorkomen dat u (nog meer) arbeidsongeschikt raakt.

Wat gebeurt er als ik niet werk aan mijn gezondheid?

Werkt u niet aan uw gezondheid en heeft u daar wel mogelijkheden voor? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder uitkering.