Mijn andere plichten met Wajong

Geef de juiste informatie over uzelf en uw situatie

Alle informatie die van belang is voor uw recht op Wajong en de hoogte en duur van een uitkering moet u aan ons doorgeven. Deze informatie moet aan 3 voorwaarden voldoen:

 • Uw informatie is volledig.
 • Uw informatie is juist.
 • Uw informatie is op tijd: verandert er iets in uw situatie? Binnen 1 week nadat een verandering bij u bekend is, of had kunnen zijn, moet u het bij UWV hebben gemeld.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op via UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Wat gebeurt er als ik UWV niet op tijd volledige en juiste informatie geef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt.

 • Geeft u niet de juiste informatie aan ons door? 
 • Is uw informatie niet volledig? 
 • Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet binnen 1 week nadat het bij u bekend is, of bekend had kunnen zijn, gemeld bij UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, dan moet u dat bedrag terugbetalen.
 • Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Laat ons de stukken zien waar wij om vragen

Als wij u vragen om een kopie van officiële stukken, bent u verplicht om die aan ons te geven. Deze stukken zijn bijvoorbeeld:

 • uw loonstroken;
 • uw opgave van gegevens voor de loonheffing.

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunnen wij u vragen om een kopie van:

 • uw aangifte inkomstenbelasting;
 • uw kasboeken.

Lees altijd de brieven en berichten die u krijgt

Opent u de post niet die u van UWV krijgt? Dan mist u belangrijke informatie die voor u is bedoeld. Als u niet (op tijd) reageert op een brief of bericht van ons waarin wij u iets vragen of meedelen, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Ook post van andere organisaties of personen die met uw werk of uitkering te maken hebben, hoort u te lezen. Als u dit niet doet, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Lees daarom al uw brieven en berichten goed.

Wat gebeurt er als ik gevraagde informatie niet geef of geen gebruikmaak van de juiste formulieren?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als u niet de gevraagde informatie geeft of geen gebruikmaakt van de juiste formulieren, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk geen uitkering. Als u later een uitkering krijgt, dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.