Mijn andere plichten met Wajong

Naast het doorgeven van wijzigingen heeft u nog een aantal andere regels waar u zich aan moet houden als u een Wajong-uitkering heeft. 

UWV controleert

Wij gaan er natuurlijk vanuit dat u zich aan de plichten houdt. Maar om te zorgen dat iedereen zich goed aan de regels houdt, controleert UWV regelmatig.