Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Houd er rekening mee dat u op tijd bezwaar maakt. Dit is binnen 6 weken na de datum van de beslissingsbrief. Binnen 17 weken nadat u bezwaar heeft gemaakt, ontvangt u een beslissing.

U kunt geen bezwaar maken tegen het Advies indicatie beschut werk, omdat UWV alleen een advies geeft. De gemeente beslist of u een Indicatie beschut werk ook echt krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing over de Indicatie beschut werk van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken bij uw gemeente.

Als u de beslissing niet begrijpt

Begrijpt u de beslissing niet? Bel ons via UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Wij leggen de beslissing graag uit. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Bezwaar maken tegen een beslissing

Beroep aantekenen

Heeft u al bezwaar gemaakt en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u beroep aantekenen.