Feiten en cijfers STAP tweede aanvraagperiode 2023

geplaatst op 13 juni 2023

De overheid wil zo transparant mogelijk zijn over de besteding van publiek geld. Daarom publiceert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het register STAP-budget. Hierin staan gegevens over de aanvragen voor STAP-budget die laten zien voor welke scholingen van welke opleiders STAP-budget is aangevraagd, hoeveel aanvragen er zijn toegekend en welk subsidiebedrag daarvoor is verleend.

Waarom dit register?

De regeling STAP-budget is een subsidie die uit publiek geld wordt betaald. Daarom is het van belang te weten hoe dat geld is besteed. De definitieve hoogte van het toegekende STAP-budget kan pas definitief vastgesteld worden als de burger de opleiding afgerond heeft. Deze vaststelling wordt achteraf, na indiening van het STAP-bewijs van deelname, gedaan. De gegevens die nu beschikbaar worden gesteld, geeft inzicht in de hoeveelheid die is toegekend direct na het toekenningsproces van het volledige budget van die aanvraagperiode, voordat er annuleringen of wijzigingen worden doorgevoerd. Het overzicht is daarmee een momentopname.

Welke gegevens staan in het register STAP-budget?

De volgende gegevens van opleiders die middels een toekenning aan de burger recht hebben op een betaling staan in het register:

  • de bedrijfsnaam;
  • naam scholing;
  • het toegekende subsidiebedrag.

Daarnaast hebben we van de burger de volgende gegevens opgenomen in het register:

  • leeftijdscategorie;
  • sector waarin burger op dit moment werkzaam is;
  • arbeidsmarktpositie; 
  • hoogst genoten opleiding (opgave burger);
  • doel.

Toelichting op de gepubliceerde gegevens

Bruto telling

Er wordt geteld hoeveel toekenningen er voor een scholing zijn. Een toekenning staat gelijk aan één goedgekeurde aanvraag STAP-budget van een burger, waarvoor de opleider het subsidiebedrag ontvangt. UWV telt direct na het toekenningsproces het aantal toekenningen met de ontvangen en goedgekeurde aanvragen voor STAP-budget. Zodra de telling is afgerond, wordt deze niet meer aangepast. Ook als aanvragen worden geannuleerd nadat de telling heeft plaats gevonden, blijft de telling in dit register ongewijzigd.

UWV telt het aantal toekenningen voor een scholing bij dezelfde opleider. Dat betekent dat bij het tellen wordt gekeken naar één unieke scholing bij één opleider. Opleidingen met dezelfde naam, een andere omschreven tijdsduur, intensiteit, locatie, taal, startdatum en onderwijsvorm, worden bij elkaar opgeteld.

De telling van het aantal toekenningen geldt per aanvraagperiode.

Infographic

De infographic (pdf, 188 kB) is de grafische weergave van een periode. De periode staat vermeld en kan een aanvraagperiode of een langere periode zijn. In de infographic ligt de nadruk met name op de kenmerken van de burgers die een aanvraag hebben ingediend.

De getoonde gegevens waarbij aantallen zijn weergegeven worden afgerond conform de gebruikelijke afspraken. Dit wordt gedaan om de uitkomsten eenvoudiger weer te kunnen geven.

Totaalbestand en telbestand

Het totaalbestand is een momentopname. Het is de weergave van de toekenningen na het uitnutten van het volledige budget van die aanvraagperiode. Aan het totaalbestand kunnen geen rechten ontleend worden. Het telbestand is een andere weergave van het totaalbestand en biedt inzicht in het aantal verleningen per opleiding en opleider. Hieronder vindt u het register en het telbestand als XLSX-bestanden. Het gebruik, hergebruik en/of downloaden van de gegevens uit dit bestand komen voor eigen rekening en risico. UWV doet geen uitspraken over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de eventuele bewerkingen die door derden op het bestand worden gedaan en de conclusies die hieruit worden getrokken.

Totaal tranche 2023 mei (xlsx, 2 MB)

Aantal aanvragen per opleider tranche 2023 maart en mei (xlsx, 824 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten