Zorgen om de WIA-instroom: arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie in de sector zorg en welzijn

Publicatiedatum: 09 aug 2013

In de sector Zorg en Welzijn steeg de WIA-instroom flink tussen 2007 en 2011.

In dit subsidieonderzoek heeft AStri met behulp van dossieranalyse, verzuimanalyse, documentenanalyse en interviews drie mogelijke oorzaken van de sterke stijging van de WIA-instroom in de zorgsector onderzocht. Een duidelijke oorzaak werd echter niet gevonden: uit dossiers van langdurig zieken blijkt dat hun arbeidsomstandigheden niet duidelijk verslechterd zijn en hun re-integratiemogelijkheden niet substantieel verminderd sinds 2007. Wel is het ‘uitsteleffect’ aangetoond: een deel van de werknemers die in de beginperiode van de WIA succesvol re-integreerden, valt later opnieuw langdurig uit. Het onderzoek schetst daarnaast een actueel beeld van de problemen in de sector rond re-integratiemogelijkheden en arbeidsomstandigheden, nu steeds efficiënter gewerkt moet worden.

Dit subsidieonderzoek (looptijd: 2012-2013) komt voort uit de subsidieronde 2012. Het is uitgevoerd door AStri, met subsidie van UWV.

Download: Zorgen om de WIA instroom arbeidsomstandigheden verzuim en re-integratie in de sector zorg en welzijn (pdf, 1 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten