Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden - 2e deelstudie

Publicatiedatum: 03 mrt 2011

Dit subsidierapport beschrijft het tweede deel van een driedelig onderzoek dat betrekking heeft op jongeren tussen de 15 en 25 jaar met ernstige gedragsmoeilijkheden en beschrijft de factoren die bijdragen aan het al dan niet succesvol zijn in scholing, stage en werk. De resultaten van drie panelmetingen uit eerder onderzoek zijn aangevuld met de resultaten van een vierde panelmeting.

Dit subsidieonderzoek (looptijd: 2010-2011) komt voort uit de subsidieronde 2007. Het is uitgevoerd door TNO Arbeid, met subsidie van UWV. Het is een vervolg op het subsidierapport: ‘Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden. Eindrapportage’ (januari 2010). Op deze tweede rapportage, is ook nog een vervolg geschreven: ‘Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmogelijkheden. Vervolgrapportage over problematisch werkgedrag, gedragsmoeilijkheden en de relatie tussen onderwijsniveau en arbeidsparticipatie’ (april 2011).

Download: Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden - 2e deelstudie (pdf, 708 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten