Dit subsidierapport heeft betrekking op het eerste deel van een driedelige studie. Later hebben de onderzoekers er een tweede en derde deelstudie aan toegevoegd. Deze zijn beschreven in respectievelijk het in maart 2011 verschenen rapport Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden. Vierde meting en het in april 2011 verschenen rapport Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmogelijkheden. Vervolgrapportage over problematisch werkgedrag, gedragsmoeilijkheden en de relatie tussen onderwijsniveau en arbeidsparticipatie.

Dit onderzoek (looptijd: 2007-2010) komt voort uit de subsidieronde Wajong 2007. Het is uitgevoerd door TNO Kwaliteit van Leven, met subsidie van UWV. Er verscheen ook een samenvatting van alle 9 onderzoeken die in 2007 werden gehonoreerd binnen het subsidiethema Mogelijkheden om de arbeidsparticipatie van jongeren met een handicap te bevorderen.