De resultaten van 3 panelmetingen in 2008 en 2009 zijn aangevuld met een vierde panelmeting ruim 2 jaar na de start van het eerdere onderzoek. De resultaten van deze vervolgmeting in 2010 laten zien dat het merendeel (87%) van de werkende jongeren nog steeds enige begeleiding nodig heeft en, naar verwachting, ook nodig zal hebben in de verdere toekomst. Dat betekent dat er een langetermijninvestering nodig is om jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden aan het werk te krijgen én om hen duurzaam aan het werk te houden.

Dit subsidierapport heeft betrekking op het tweede deel van een driedelige studie. Het is een vervolg op het in januari 2010 verschenen subsidierapport: Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden. In april 2011 verscheen het rapport over de derde deelstudie Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmogelijkheden. Vervolgrapportage over problematisch werkgedrag, gedragsmoeilijkheden en de relatie tussen onderwijsniveau en arbeidsparticipatie.

Dit onderzoek (looptijd: 2010-2011) komt voort uit de subsidieronde Wajong 2007. Het is uitgevoerd door TNO Arbeid, met subsidie van UWV. Er verscheen ook een samenvatting van alle 9 onderzoeken die in 2007 werden gehonoreerd binnen het subsidiethema Mogelijkheden om de arbeidsparticipatie van jongeren met een handicap te bevorderen.