Sinds 2017 zet UWV weer persoonlijke dienstverlening in om WW-gerechtigden naar werk te begeleiden. De persoonlijke dienstverlening bestaat uit gesprekken met een adviseur van UWV, aangevuld met workshops, trainingen, competentietesten en (voor een klein deel van de WW-gerechtigden) jobhunting en scholing. Doel van deze dienstverlening is om de kansen van WW-gerechtigden op de arbeidsmarkt te verbeteren en de uitstroom naar werk te bevorderen. Om na te gaan of dit doel wordt bereikt, deed SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en UWV een meerjarig onderzoek naar de toegevoegde waarde van persoonlijke dienstverlening aan WW-gerechtigden bovenop de online dienstverlening in de periode 2018–2019. Dit UKV is gebaseerd op de resulterende onderzoeksrapporten.

Dit zijn de belangrijkste opgedane inzichten:
De persoonlijke dienstverlening aan WW-gerechtigden in 2018–2019 zorgde voor:

  • een hogere klanttevredenheid: van alle WW-gerechtigden in de groep die persoonlijke dienstverlening kreeg, voelde 30% zich gesteund door UWV versus 21% in de controlegroep met alleen online dienstverlening (9 procentpunt verschil);
  • een hogere arbeidsdeelname: zonder persoonlijke dienstverlening had 57% van de WW-gerechtigden werk 24 maanden na instroom in de WW, mét persoonlijke dienstverlening is dat 59% (2 procentpunt verschil ofwl ongeveer 2.000 extra werkhervattingen). Dit effect is vergelijkbaar met effecten die worden gevonden in eerdere onderzoeken uit binnen- en buitenland;
  • minder WW-uitkeringen: zonder persoonlijke dienstverlening had 27% van de WW-gerechtigden nog (of weer) een WW-uitkering 24 maanden na instroom in de WW, mét persoonlijke dienstverlening is dat 25% (2 procentpunt verschil ofwel ongeveer 2.300 minder WW-uitkeringen).

Ook is de persoonlijke dienstverlening kosteneffectief: maatschappelijke baten in de periode tot en met 24 maanden na instroom in de WW bedroegen € 201 miljoen versus € 97 miljoen aan kosten. De maatschappelijke baten bestaan uit een besparing op (WW-)uitkeringslasten en hogere belastinginkomsten uit werk.

Dit UWV Kennisverslag is gebaseerd op drie door SEO Economisch Onderzoek uitgevoerde onderzoeken in het kader van de effectmeting van de WW-dienstverlening en een aanvullend UWV-memo: