Tolkuren voor organisaties kunt u alleen inzetten als meerdere tolkgebruikers tegelijkertijd gebruikmaken van dezelfde tolk. Als iemand alleen voor zichzelf een tolk nodig heeft, dan kan dat niet via de tolkuren voor organisaties. Bijvoorbeeld bij een vergadering als maar 1 tolkgebruiker gebruikmaakt van een tolk. De tolkgebruiker kan dan zijn eigen tolkuren (voor priv├ęsituaties) inzetten.

Wat zijn de voorwaarden?

Om tolkuren te kunnen krijgen, moet u als organisatie aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw organisatie heeft geen winstoogmerk.
  • U kunt aantonen dat u 1 of meer bijeenkomsten organiseert waar u meerdere tolkgebruikers verwacht.
  • U kunt aantonen dat tolkgebruikers tot de doelgroep van deze bijeenkomst(en) horen.