Bent u als organisatie gespecialiseerd in het uitvoeren van sociaal en maatschappelijk relevante onderzoeksprojecten op terreinen als arbeidsmarkt en re-integratie? Dan kunt u zich als onderzoeksbureau registreren bij UWV Marktplaats en meedingen naar een opdracht van UWV Marktplaats. Meestal gaat het om opdrachten tegen een vast bedrag (fixed price) in het segment Onderzoek op Marktplaats.

Voorwaarden voor registratie

Registratie op UWV Marktplaats als leverancier is eenvoudig en de toegang is laagdrempelig. Voorwaarde is dat uw organisatie is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Registreren bij UWV Marktplaats

Na uw registratie sturen wij u een bevestiging van inschrijving, in de vorm van een inlogcode.

Als we een relevante opdracht of vacature hebben, sturen we u een e-mail.