Heeft u interesse in een vacature? Log dan na registratie in op het systeem van UWV Marktplaats. Daar vindt u alle belangrijke informatie: het functieprofiel, de gunningscriteria en de cv-eisen.

En als u als bureau een kandidaat heeft, kunt u via het systeem van UWV Marktplaats een aanbieding doen. Bij elke opdracht staat vermeld aan welke eisen de aanbieders moeten voldoen. Dit zijn de gunningscriteria.

Hoe werkt dat met de gunningscriteria?

Voor elk onderdeel van de gunningscriteria krijgt de aanbieder punten. Wie de meeste punten heeft, komt bovenaan de lijst met mogelijke aanbieders te staan. Bij gelijke score sorteren we op tarief en stellen we een lijst met namen op. Daarna beoordelen we de aanbiedingen in de volgorde van de lijst en maken we een definitieve keuze.

Is uw aanbieding niet volledig of voldoet deze niet aan de aanbiedingseisen? Dan wijzen we uw aanbieding meteen af.

Mantelcontracten

UWV sluit ook mantelcontracten. Zijn er voor een bepaald vakgebied contracten met een mantelpartij gesloten? Dan bieden we de opdracht eerst aan deze mantelpartij aan. Als de mantelpartij de opdracht niet aanneemt, zetten we de opdracht op UWV Marktplaats. En kan iedereen die ingeschreven staat meedingen naar de opdracht.