Doelgroepverklaring LKV via gemeenten

Loonkostenvoordeel (LKV)

Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen of houden. Hiermee krijgen werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt betere kansen. Het LKV is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) en vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om het LKV te ontvangen, heeft de werkgever een kopie van de doelgroepverklaring LKV van zijn werknemer nodig.

Doelgroepverklaring via gemeenten

Een werknemer van 56 jaar en ouder die een uitkering van de gemeente ontvangt, vraagt de doelgroepverklaring LKV aan bij zijn woongemeente.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor:

 • Het inrichten van hun proces voor het afgeven van doelgroepverklaringen LKV aan hun doelgroepen.
 • Het aanleveren van doelgroepverklaringen LKV aan UWV. Dat kan per post naar:

  UWV
  Gegevensdiensten, team WTL
  Postbus 58015
  1040 HA AMSTERDAM

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft speciaal voor gemeenten de volgende documenten laten ontwikkelen:

 • Infographic Procedure doelgroepverklaring en LKV oudere werknemer. Dit document beschrijft stap voor stap de procedure bij de aanvraag van een doelgroepverklaring LKV.
 • Modelteksten Doelgroepverklaring Loonkostenvoordeel oudere werknemer. Hierin staan voorbeelden van documenten voor de aanvraag van een doelgroepverklaring LKV.

Gemeenten kunnen deze documenten gebruiken en aanpassen. U vindt deze documenten op Rijksoverheid.nl en vng.nl.