De afspraken die wij met u maken over het leveren van gegevens staan in de Gegevensleveringsafspraak (GLA). Bent u het eens met de GLA? Dan ontvangt u van ons nog een overeenkomst waarin de afspraken zijn vastgelegd. Daarna leveren wij de gegevens.

De afspraken in de GLA

In de GLA staan de volgende afspraken die wij met u hebben gemaakt:

  • De definitieve gegevens die u van ons gaat ontvangen.
  • De manier waarop wij de gegevens aanleveren en beveiligen.
  • Welke aanvullende diensten wij aanbieden, zoals de helpdesk waar u terecht kunt met vragen.
  • Een beschrijving van de werkzaamheden die wij uitvoeren of van de dienst die wij leveren.
  • Het tarief voor het leveren van gegevens.
  • Een planning van de werkzaamheden en de voorwaarden voor het halen van de planning, zoals het op tijd geven van de opdracht.
  • Het doel waarvoor u de gegevens gebruikt die u van ons ontvangt.

Let op: Wilt u het doel aanpassen? Dat kan na aanpassing van uw contract. Neem hiervoor contact op met . Wij geven dan een nieuwe beoordeling en voeren een nieuwe privacytoets uit.