Als u niet langer gebruik wilt maken van een product of dienst, dan moet u de overeenkomst opzeggen per aangetekende brief. De brief moet uiterlijk 1 oktober, voor het kalenderjaar waarvoor de opzegging geldt, bij ons binnen zijn. De overeenkomst eindigt dan per 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar.

In een aantal situaties geldt de opzegtermijn van 3 maanden niet. Welke situaties dit zijn leest u in artikel 15 van de Algemene Voorwaarden. Deze algemene voorwaarden ontvangt u bij uw overeenkomst.

Om de overeenkomst te beëindigen stuurt u de aangetekende brief naar:

UWV Gegevensdiensten
Postbus 58015
1040 HA Amsterdam