Als u de gegevens die u nodig heeft mag ontvangen, bekijken wij:

  • hoe we de gegevens zo optimaal mogelijk kunnen leveren;
  • aan welke technische voorwaarden de levering moet voldoen.

Wij kunnen gegevens niet of maar gedeeltelijk leveren als:

  • de gegevens niet digitaal beschikbaar zijn;
  • de levering te kostbaar is.

Als er technische of andere beperkingen zijn, kijken wij of er andere mogelijkheden voor levering zijn.

Als het aanbod is samengesteld, vragen we u of u akkoord gaat met het gegevensleveringsaanbod. Als u akkoord bent geven we opdracht voor de levering.