Een werkgever in de Aziatische horeca die een werknemer van buiten de EU/EER of Zwitserland in dienst wil nemen, moet een gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen. Voordat u een GVVA aan kunt vragen, moet u eerst een geschikte kandidaat proberen te vinden in de EU/EER of Zwitserland. Ook moet u bij UWV een vacaturemelding doen.

Beoordeling aanvragen per 1 juli gewijzigd

Aanvragen voor het in dienst nemen van Aziatische koks worden vanaf 1 juli 2024 op dezelfde wijze getoetst als de aanvraag voor een reguliere arbeidsplaats voor personeel vanuit andere landen buiten de EU. 

Eerder organiseerde UWV een live webinar over het afschaffen van de speciale regeling voor de Aziatische horeca. In het webinar wordt onder andere besproken wat de wijziging voor werkgevers betekent. Kijk hier het webinar terug.

Vacature melden Aziatische horeca

Om een GVVA te kunnen aanvragen bij de IND, moet u de vacature voor een werknemer van buiten de EU/EER melden bij UWV. De vacature moet 5 weken voor de aanvraag zijn gemeld bij UWV. Meldt een nieuwe vacature voor de Aziatische horeca met het formulier 'Melden vacature Aziatische horeca'. De vacaturemelding mag op het moment van de aanvraag niet ouder dan 3 maanden zijn. U kunt de melding al doen tijdens het zoeken naar een geschikte kandidaat in de EU/EER of Zwitserland.

Melden vacature Aziatische horeca

Kandidaten binnen EU/EER of Zwitserland zoeken

U kunt alleen een GVVA aanvragen als u geen geschikte kandidaat in de EU/EER of Zwitserland heeft kunnen vinden. Er wordt verwacht dat u minimaal 3 maanden meerdere wervingsinspanningen verricht op zowel de Nederlandse als de Europese arbeidsmarkt. Het enkel plaatsen van een vacature op werk.nl en daarmee automatisch op de Europese vacaturebank wordt niet beoordeeld als voldoende wervingsinspanningen.