U vraagt een Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid (GVVA) aan als de werknemer langer dan 3 maanden in Nederland komt werken. En als 1 van de volgende situaties voor hem geldt:

  • De werknemer heeft geen verblijfsvergunning.
  • De werknemer komt in Nederland wonen.

Een GVVA vraagt u aan bij de IND. De werknemer kan dit ook zelf doen. De IND vraagt advies aan UWV. UWV beoordeelt of de werknemer voldoet aan de voorwaarden voor een GVVA. Welke voorwaarden dat zijn hangt af van de categorie (groep) waarin uw buitenlandse werknemer is ingedeeld.