Voor werknemers uit Oekraïne hoeft u geen werkvergunning aan te vragen als zij vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Als u een werknemer uit Oekraïne in dienst wilt nemen, moet u dat wel bij ons melden.

Voorwaarden vrijstelling werkvergunning

Voor werknemers uit Oekraïne hoeft u geen werkvergunning aan te vragen onder deze voorwaarden:

  • De werknemer valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Deze richtlijn geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij hebben hierdoor het recht om te werken in Nederland.
  • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met u.

De vrijstelling geldt vanaf 1 april 2022 en werkt terug tot en met 4 maart 2022.

Document van de IND

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen een document van de IND waaruit blijkt dat ze onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. Nog niet elke vluchteling heeft een document van de IND. Daarom geldt de vrijstelling tot en met 30 mei 2022 voor alle Oekraïners die hun nationaliteit kunnen aantonen met bijvoorbeeld een paspoort.

Melden tewerkstelling en overgangsperiode

Als u een werknemer uit Oekraïne in dienst wilt nemen, meldt u dat bij ons met het formulier ‘Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne’. Op het formulier vermeldt u onder meer de duur en omvang van het dienstverband, de functie en het loon.

Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne

Nadat wij uw melding hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. U hoeft dit bericht niet af te wachten. De werknemer kan 2 werkdagen nadat de melding is gedaan starten met werken. Tot en met 15 april 2022 geldt hiervoor een overgangsperiode. Werknemers uit Oekraïne die op of na 4 maart 2022 bij u zijn gestart met werken, kunt u tot en met 15 april 2022 ook achteraf melden.

Heeft u tussen 4 maart en 1 april 2022 een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (TWV) ingediend? Dan behandelen wij deze als melding.

Geef wijzigingen aan ons door

Als de werknemer andere werkzaamheden gaat doen, moet u dat aan ons doorgeven. Ook als het werk eerder stopt of langer duurt. Gebruik hiervoor het formulier ‘Doorgeven wijziging bij tewerkstelling tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne’, zodra dat beschikbaar is. Tot die tijd kunt u wijzigingen doorgeven via de contactgegevens in de ontvangstbevestiging.

Meer informatie

Voor vragen kunt u ons bellen via het telefoonnummer van Bureau Tewerkstellingsvergunningen/AJD. U vindt het telefoonnummer bij Service & contact.