Voor werknemers uit Oekraïne hoeft u geen werkvergunning aan te vragen als het volgende geldt:

Deze vrijstelling geldt vanaf 1 april 2022 en werkt terug tot en met 4 maart 2022. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming geldt voor alle vluchtelingen uit Oekraïne. Zij hebben hierdoor het recht om te werken in Nederland.

Nieuwe regels vanaf 1 november 2022

Vanaf 1 november 2022 gelden er nieuwe regels voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij hebben dan een sticker of O-document nodig van de IND waaruit blijkt dat zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. Voor die tijd was het tonen van een geldig paspoort voldoende. Heeft uw werknemer uit Oekraïne een sticker of O-document van de IND? Dan hoeft u voor deze werknemer geen werkvergunning aan te vragen.

Het melden van een werknemer uit Oekraïne

Als u een werknemer uit Oekraïne in dienst wilt nemen, moet u dat wel bij ons melden. De Arbeidsinspectie gebruikt de gegevens uit de melding om te controleren of u zich aan de arbeidswetten houdt.

Rechten voor werknemers uit Oekraïne

Werknemers uit Oekraïne hebben dezelfde rechten als Nederlandse werknemers. Bijvoorbeeld recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon. Heeft u een cao dan geldt deze ook voor uw werknemer uit Oekraïne.

Meer informatie

Voor vragen kunt u ons bellen via het telefoonnummer van Bureau Tewerkstellingsvergunningen/AJD. U vindt het telefoonnummer bij Service & contact.