Als u een vluchteling uit Oekraïne in loondienst neemt, meldt u dat bij UWV.

Let op: Als u een opdracht wilt geven aan een zelfstandige (zzp’er) of freelancer uit Oekraïne moet u een Tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen.

Een uitzendkracht of stagiair uit Oekraïne

Voor een uitzendkracht doet het uitzendbureau de melding bij UWV. Voor de vrijstelling voor Oekraïense uitzendkrachten gelden dezelfde voorwaarden als voor werknemers uit Oekraïne in loondienst.

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen voor hun opleiding stage lopen als zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. U hoeft de stagiair niet te melden bij UWV. Wel moet u samen met de stagiair en de onderwijsinstelling een stageovereenkomst afspreken.

Burgerservicenummer (BSN) nodig om te werken

Om te mogen werken in Nederland hebben werknemers uit Oekraïne ook een burgerservicenummer (BSN) nodig. Die krijgen zij als zij zich inschrijven bij de gemeente waar zij verblijven.

Controleer of het identiteitsbewijs geldig is

Als u een vluchteling uit Oekraïne in dienst neemt, moet u controleren of het paspoort, identiteitsbewijs of reisdocument echt en geldig is.

Check het identiteitsbewijs
Bekijk voorbeelden van Oekraïense identiteitsbewijzen

Twijfelt u of heeft u vragen over de echtheid van een identiteitsbewijs, dan kunt u contact opnemen met de ID-desk van het Expertisecentrum identiteitsfraude en Documenten (ECID). Dit kan via het algemene telefoonnummer van de Koninklijke Marechaussee of direct bij een ID-desk in uw regio.

Algemeen telefoonnummer Koninklijke Marechaussee: 0800 - 1814
ID-desk Schiphol: 0889 – 953 16 44
ID-desk Rotterdam: 0889 – 953 13 90
ID-desk Eindhoven: 00889 - 953 15 55
ID-desk Zwolle: 0889 – 953 10 10