Voor werknemers uit Oekraïne hoeft u geen werkvergunning aan te vragen als het volgende geldt:

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij hebben hierdoor het recht om te werken in Nederland.

Bewijs dat werknemer onder Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt

Vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit hebben een brief van de IND waarin staat tot wanneer zij mogen blijven onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming: 4 maart 2025. De brief moeten zij kunnen laten zien samen met de sticker of het pasje (O-document) dat ze eerder hebben gekregen van de IND.

Andere vluchtelingen uit Oekraïne (derdelanders) krijgen een O-document waarmee zij kunnen laten zien tot wanneer zij hier mogen werken.

Het melden van een werknemer uit Oekraïne

Als u een werknemer uit Oekraïne in dienst wilt nemen, moet u dat wel bij ons melden. De Arbeidsinspectie gebruikt de gegevens uit de melding om te controleren of u zich aan de arbeidswetten houdt.

Rechten voor werknemers uit Oekraïne

Werknemers uit Oekraïne hebben dezelfde rechten als Nederlandse werknemers. Bijvoorbeeld recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon. Heeft u een cao dan geldt deze ook voor uw werknemer uit Oekraïne.

Meer informatie

Bij vragen kunt u ons bellen via het telefoonnummer van Bureau Tewerkstellingsvergunningen/AJD.