Voor het aanvragen van een werkvergunning geldt het volgende.

Voor een mbo-stagiair:

 • De stagiair is ouder dan 18 jaar.
 • De stage komt niet in de plaats van een reguliere baan.
 • De stagiair volgt een opleiding in het buitenland op mbo-niveau.
 • De stage is nodig om de opleiding af te maken.
 • Het inkomen van de stagiair is minimaal 50% van het minimum loon voor een 21-jarige.
 • U regelt voor uw stagiair een veilige en schone plek om te wonen.

Voor een hbo-/wo-stagiair:

 • De stagiair is ouder dan 18 jaar.
 • De stage komt niet in de plaats van een reguliere baan.
 • De stagiair volgt een opleiding in het buitenland op hbo-/wo-niveau.
 • Het inkomen van de stagiair is minimaal 50% van het minimum loon voor een 21-jarige.
 • U regelt voor uw stagiair een veilige en schone plek om te wonen.

Voor een werkervaringsplek (WEP):

 • De stagiair is ouder dan 18 jaar.
 • De WEP komt niet in de plaats van een reguliere baan.
 • De stagiair heeft niet langer dan 2 jaar geleden een diploma op hbo/wo-niveau behaald.
 • Het inkomen van de stagiair is minimaal 50% van het minimum loon voor een 21-jarige.
 • U regelt voor uw stagiair een veilige en schone plek om te wonen.

Welke documenten stuurt u mee?

U stuurt het volgende mee met de aanvraag TWV:

 • een kopie van de stageovereenkomst met daarin de stagevergoeding en een handtekening van de werkgever
 • het bewijs van inschrijving van de buitenlandse opleiding of een kopie van het behaalde diploma (met vertaling naar Nederlands of Engels)
 • voor de mbo-stagiair: een verklaring van de opleiding waaruit blijkt dat de stage nodig is
 • als de stagiair nog een opleiding volgt: een stageplan in stappen, afgegeven en goedgekeurd door de opleiding
 • als de stagiair net is afgestudeerd: een stageplan waarin de educatieve doelstellingen en leercomponenten zijn opgenomen

Geldigheid werkvergunning

De werkvergunning is maximaal 1 jaar geldig.

Let op: Een stagiair is geen werkstudent.