Een praktikant is een werknemer die in het buitenland werkt en bij een Nederlands bedrijf komt werken om ervaring op te doen voor zijn vak.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een werkvergunning geldt het volgende:

 • De buitenlandse werknemer is ouder dan 18 jaar.
 • Hij is in dienst bij een buitenlandse werkgever.
 • Hij heeft een vakgerichte basisopleiding gevolgd.
 • Hij komt kennis en ervaring opdoen om daarmee het buitenlandse bedrijf te verbeteren.
 • Hij komt tijdelijk naar Nederland om te leren en vult geen normale functie in.
 • Zijn loon is marktconform, dat betekent dat het loon normaal is voor het werk dat de werknemer met deze kennis en ervaring gaat doen.
 • U regelt voor uw buitenlandse werknemer een veilige en schone plek om te wonen.

Welke documenten stuurt u mee?

U stuurt het volgende mee met de aanvraag TWV:

 • een kopie van de arbeidsovereenkomst of verklaring van overplaatsing met handtekening van de werkgever
 • een cv van de werknemer zonder (herkenbare) pasfoto
 • een verklaring waarin de buitenlandse werkgever aangeeft dat de werknemer na zijn (tijdelijke) werk weer teruggaat naar zijn bedrijf
 • een verklaring van de Nederlandse werkgever dat de werknemer geen normale functie invult.
 • een leerplan met daarin het volgende:
  • Welk werk doet de werknemer?
  • Wat zijn de leerdoelen?
  • Welke begeleiding krijgt hij?
  • Waarom het belangrijk is voor het bedrijf van de buitenlandse werknemer dat hij deze ervaring krijgt.

Geldigheid werkvergunning

De werkvergunning is maximaal 24 weken geldig.