Het Verenigd Koninkrijk hoort niet meer bij de EU/EER. Dit heeft gevolgen voor hoogopgeleide Britse werknemers. In het akkoord dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben bereikt, staan de afspraken over de regels die vanaf 1 januari 2021 voor deze groep gelden. UWV kijkt bij deze groep Britten niet of het werk ook door een Nederlandse werknemers kan worden gedaan.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een werkvergunning geldt het volgende:

 • De werknemer is ouder dan 18 jaar.
 • De werknemer is in dienst bij een Britse werkgever, of hij werkt tijdelijk als zelfstandige in Nederland.
 • De werknemer heeft minimaal een opleiding op wo-niveau.
 • De werknemer heeft 3 jaar werkervaring, of hij werkt minimaal 6 jaar als zelfstandige.
 • Het loon van de werknemer is marktconform, dat betekent dat het loon normaal is voor het werk dat de werknemer met deze kennis en ervaring gaat doen.
 • De zelfstandige moet minimaal 70% van het wettelijk minimumloon ontvangen.
 • De sector waarin de medewerker werkt, valt onder het akkoord.
 • U regelt voor de werknemer een veilige en schone plek om te wonen.

Welke documenten stuurt u mee?

U stuurt het volgende mee met de aanvraag TWV:

 • kopieën van diploma’s
 • een cv van de werknemer zonder (herkenbare) pasfoto
 • bij een zelfstandige: het bewijs van inschrijving van de onderneming in het Verenigd Koninkrijk
 • bij een werknemer: een kopie concept arbeidsovereenkomst of overplaatsingsbrief

Geldigheid werkvergunning

De werkvergunning is maximaal 1 jaar geldig.