Voordat u een werkvergunning aanvraagt probeert u eerst minimaal 3 maanden een geschikte kandidaat te vinden in Nederland, de EU/EER of Zwitserland. Het gaat dan om een kandidaat die mag werken zonder werkvergunning. U zoekt uitgebreid. Denk aan internet, (internationale) uitzendbureaus en het plaatsen van advertenties.
Let op: Als u uw vacature op werk.nl plaatst, kunt u ervoor kiezen deze ook te tonen op de EURES-website.

U meldt uw vacature bij UWV minimaal 5 weken voordat u de werkvergunning aanvraagt. Dit kan via het Werkgeversservicepunt of door in te loggen op het Werkgeversportaal.

Is het u niet gelukt om iemand te vinden? Dan kunt u een werkvergunning aanvragen als het volgende geldt:

  • Uw buitenlandse werknemer is ouder dan 18 jaar.
  • Hij werkt op een reguliere (normale) arbeidsplaats.
  • U regelt voor uw buitenlandse werknemer een veilige en schone plek om te wonen.

Let op: Houd er rekening mee dat wij bij deze groep werknemers controleren of een Nederlandse of Europese werknemer het werk ook kan doen.

Welke documenten stuurt u mee?

U stuurt de volgende documenten mee met de aanvraag TWV:

  • een kopie van de concept arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring met handtekening van de werkgever.
  • een kopie van diploma’s en getuigschriften (met vertaling naar Nederlands of Engels).
  • een document van waardering van diploma naar Nederlandse maatstaven. IDW of Nuffic kan dit bijvoorbeeld afgeven
  • eventueel een kopie van de vacaturemelding bij EURES
  • documenten waaruit blijkt dat u in Nederland, de EU/EER of Zwitserland via verschillende media naar een kandidaat hebt gezocht. Zoals kopieën van (online) advertenties en facturen voor het plaatsen van deze advertenties
  • uitleg over de selectieprocedure (hoeveel kandidaten hebben gereageerd, aan welke eisen voldeden zij wel en niet)

Geldigheid werkvergunning

De werkvergunning is maximaal 2 jaar geldig.