Het Verenigd Koninkrijk hoort niet meer bij de EU/EER. Dit heeft gevolgen voor hoogopgeleide Britse werknemers. Er zijn daarom afspraken gemaakt over de regels die vanaf 1 januari 2021 voor deze groep gelden.

Als wij een aanvraag ontvangen, dan kijken wij of het werk ook door een Nederlandse werknemer kan worden gedaan.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een werkvergunning geldt het volgende:

  • De Britse werknemer is ouder dan 18 jaar.
  • Hij is in dienst bij een Britse werkgever, of hij werkt tijdelijk als zelfstandige in Nederland.
  • Hij heeft minimaal een opleiding op hbo/wo-niveau.
  • Hij heeft 3 jaar werkervaring, of hij werkt minimaal 6 jaar als zelfstandige.
  • Zijn loon is marktconform, dat betekent dat het loon normaal is voor het werk dat de werknemer met deze kennis en ervaring gaat doen.
  • U regelt voor hem een veilige en schone plek om te wonen.

Welke documenten stuurt u mee?

Welke documenten u met de aanvraag moet meesturen, leest u op ind.nl.

Geldigheid werkvergunning

De werkvergunning is maximaal 1 jaar geldig.

Meer over de voorwaarden voor deze groep Britten en over welke sectoren hieronder vallen leest u op rijksoverheid.nl.

Meer informatie over het proces en de voorwaarden voor het aanvragen van een GVVA volgens het EU-Handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk vindt u op ind.nl.