Betaalt u het loon door aan uw werknemer die opnieuw ziek is geworden? Dan krijgt u een Ziektewet-uitkering als uw werknemer onder de no-riskpolis valt.