Eind september betaalt UWV de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan werknemers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Zij ontvangen de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten van UWV als zij op 1 juli recht hebben op een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering. Daarnaast moeten zij aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

  1. De werknemer is 35% of meer arbeidsongeschikt.
  2. De werknemer heeft recht op hulp om werk te vinden of te behouden.

Het bedrag is een compensatie voor de extra kosten die de werknemer met een ziekte of handicap heeft. Het bedrag van de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten in 2020 is € 182,69 netto. Dit bedrag is vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).