Voor werknemers met een uitkering of langdurige ziekte of handicap zijn er diverse regelingen. Soms heeft u hiervoor meer informatie nodig.

Wilt u weten of:

  • u voor uw werknemer loonkostenvoordeel kunt aanvragen;
  • uw werknemer een no-riskpolis heeft.

Dan kunt u uw werknemer vragen of hij een:

  • uitkering heeft of heeft gehad;
  • beslissing van UWV heeft waaruit blijkt dat hij een uitkering of een no-riskpolis heeft;
  • langdurige ziekte of handicap heeft die hem belemmert bij zijn werk. 

Let op: uw werknemer hoeft deze vragen pas te beantwoorden nadat hij 2 maanden bij u in dienst is.

Wanneer vraagt u UWV om deze informatie?

Heeft uw werknemer geen documenten waaruit blijkt dat hij een uitkering of een no-riskpolis heeft? Dan kunt u ons vragen om informatie over de uitkering of de belemmering van uw werknemer. 

U kunt aan uw werknemer vragen of hij ons machtigt om deze informatie aan u te sturen. Hij vult daarvoor het formulier 'Machtiging voor informatie over uitkering of belemmering' in.

Hoe vraagt u de informatie aan?

Vraag uw werknemer om de machtiging in te vullen. U stuurt daarna het volgende aan ons op:

  • een brief waarin u vraagt om informatie over de uitkering of de belemmering van uw werknemer;
  • de originele 'Machtiging voor informatie over uitkering of belemmering', dus geen kopie;
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de werknemer. Wij behandelen uw aanvraag alleen als u deze kopie meestuurt. 

U stuurt uw aanvraag naar: 

UWV
Gegevensdiensten PDI
Postbus 58285
1040 HG AMSTERDAM

U betaalt € 25 voor deze informatie.

Machtiging voor informatie over uitkering of belemmering