Uw werknemer bevalt voor het begin van de verlofperiode.

Hoe zit het met de duur van het verlof?

Stel dat uw werknemer bevalt 8 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum, dus nog voordat haar verlof is begonnen. Dan gaat haar verlof in op de dag na de geboorte. Het verlof duurt dan in totaal 16 weken.

Let op: óp de dag van haar bevalling heeft uw werknemer in dit geval recht op een Ziektewet-uitkering.