Na de bevalling heeft uw werknemer altijd recht op minimaal 10 weken verlof. Hiervan moet zij 6 weken verplicht aaneengesloten opnemen na de bevalling. De rest van haar bevallingsverlof mag zij, in overleg met u, over een periode van 30 weken flexibel opnemen. Zij kan er bijvoorbeeld voor kiezen om alvast weer 1 of meer dagen per week te gaan werken. Of eerst een aantal weken weer volledig te werken en daarna de rest van het verlof flexibel op te nemen.

Uiterlijk 3 weken nadat haar bevallingsverlof is ingegaan, stemt u dit af met uw werknemer. U mag haar verzoek alleen afwijzen als u daarvoor een heel belangrijke reden heeft (dat heet ook wel 'zwaarwegend bedrijfsbelang'). Uiterlijk 2 weken nadat uw werknemer haar verzoek heeft ingediend moet u een reactie geven.

Let op: hoewel uw werknemer in overleg met u ervoor kan kiezen om het bevallingsverlof flexibel op te nemen, betalen wij de WAZO-uitkering wel aaneengesloten aan u of uw werknemer.