Verlofperiode zwangerschap

Uw werknemer heeft altijd recht op minimaal 16 weken verlof: 6 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling. Tijdens dit verlof betaalt UWV de zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO). Deze uitkering duurt net zo lang als het verlof.

In de volgende situaties kan het bevallingsverlof langer dan 10 weken duren:

  • Als uw werknemer voor de uitgerekende datum bevalt, of zij korter verlof opneemt dan 6 weken voor de uitgerekende datum.
  • Als het kind van uw werknemer na de bevalling in het ziekenhuis wordt opgenomen.