Als uw werknemer in verwachting is, heeft zij altijd recht op minimaal 16 weken verlof. Het zwangerschapsverlof kan ingaan in de periode van 6 tot 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum. Uw werknemer kiest zelf de precieze datum. Het bevallingsverlof gaat altijd in op de dag na de bevalling. Uw werknemer is verplicht na de bevalling 6 weken aaneengesloten op te nemen. Daarna mag zij de rest gespreid opnemen over een periode van 30 weken.

UWV betaalt de zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO). Deze uitkering duurt net zo lang als het verlof. En wordt in een aaneengesloten periode betaald.

Het bevallingsverlof kan in de volgende gevallen langer dan 10 weken duren:

  • Uw werknemer bevalt voor de uitgerekende datum.
  • Uw werknemer neemt korter dan 6 weken zwangerschapsverlof op voor de uitgerekende datum.
  • Het kind van uw werknemer wordt na de bevalling opgenomen in het ziekenhuis.

Bevalt uw werknemer later dan op de uitgerekende datum? Dan tellen we het aantal dagen dat uw werknemer later bevalt op bij de 16 weken verlof.

Bereken hier de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van uw werknemer.