Uw werknemer heeft als zij in verwachting is altijd recht op minimaal 16 weken verlof: 6 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof kan naar eigen keuze van uw werknemer ingaan in de periode van 6 tot 4 weken vóór de dag na de uitgerekende datum. Het bevallingsverlof gaat altijd in op de dag na de bevalling. Tijdens dit verlof betaalt UWV de zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO). Deze uitkering duurt net zo lang als het verlof.

Het bevallingsverlof kan langer dan 10 weken duren in de volgende gevallen:

  • Uw werknemer bevalt voor de uitgerekende datum.
  • Uw werknemer neemt korter verlof op dan 6 weken voor de uitgerekende datum.
  • Het kind van uw werknemer wordt na de bevalling opgenomen in het ziekenhuis.

Bevalt uw werknemer later dan op de uitgerekende datum? Dan tellen we het aantal dagen te late bevalling bij de 16 weken verlof.

Bereken hier de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van uw werknemer.