Mijn werknemer is zwanger van een tweeling of meerling

Hoelang duurt het zwangerschaps- en bevallingsverlof als uw werknemer zwanger is van een tweeling of meerling?

Uw werknemer heeft als zij in verwachting is van twee of meer kinderen altijd recht op minimaal 20 weken verlof: 10 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof kan naar eigen keuze van uw werknemer ingaan in de periode van 10 tot 8 weken vóór de dag na de uitgerekende datum. Het bevallingsverlof gaat altijd in op de dag na de bevalling van het jongste kind. Tijdens dit verlof betaalt UWV de zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO). Deze uitkering duurt net zo lang als het verlof.

Het bevallingsverlof kan langer dan 10 weken duren in de volgende gevallen:

  • Uw werknemer bevalt voor de uitgerekende datum.
  • U werknemer neemt korter verlof op dan 10 weken voor de uitgerekende datum.
  • Een of meer kinderen van uw werknemer worden na de bevalling opgenomen in het ziekenhuis.

Bevalt uw werknemer later dan op de uitgerekende datum? Dan tellen we het aantal dagen te late bevalling bij de 20 weken verlof.

Bereken hier de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van uw werknemer.