Het bevallingsverlof begint de dag na de bevalling. Het duurt minimaal 10 weken. In de volgende situaties kan het verlof langer duren dan 10 weken:

  • Uw werknemer bevalt eerder dan de uitgerekende datum.
  • Uw werknemer neemt minder dan 6 weken zwangerschapsverlof op.
  • Het kind van uw werknemer is vlak na de bevalling in het ziekenhuis opgenomen.

Uw werknemer is verplicht na de bevalling 6 weken aaneengesloten verlof op te nemen. Daarna kan zij ervoor kiezen om weer (gedeeltelijk) te gaan werken en de rest van het bevallingsverlof gespreid op te nemen.

Let op: De bevallingsuitkering wordt in 1 periode achter elkaar betaald. Ook als uw werknemer met u afspreekt dat zij een deel van haar verlof gespreid opneemt.