Als uw werknemer een kind adopteert of een pleegkind opneemt en hij wordt ziek, zijn er verschillende situaties:

  • Wordt uw werknemer ziek vóór de ingangsdatum van het adoptie- of pleegzorgverlof? Dan betaalt u zijn loon door of uw werknemer krijgt een Ziektewet-uitkering.
  • Wordt uw werknemer ziek tijdens het adoptie- of pleegzorgverlof, dan is het niet mogelijk om het verlof tussentijds stop te zetten. Het verlof loopt door en kan niet later alsnog worden opgenomen. Ook de adoptie- of pleegzorguitkering loopt deze periode gewoon door.
  • Is uw werknemer ziek geworden tijdens het adoptie- of pleegzorgverlof en na afloop van het verlof nog steeds ziek? Dan betaalt u het loon door. Afhankelijk van de situatie kunt u voor uw werknemer een Ziektewet-uitkering aanvragen.